CAO's sociaal cultureel werk (PC 329)

 • PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE SOCIOCULTURELE SECTOR Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties van de sector cultuurspreiding
 • PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE SOCIOCULTURELE SECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 tot vastlegging van de loonvoorwaarden in milieusector
 • CAO barema's sportfederaties Cao van 11 juni 2013 tot vastlegging van de loonvoorwaardeb bij de sportfederaties
 • CAO TIJDSKREDIET Cao van 27 juni teruitveoring van CAO nr 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel van aanmoedigingspremies in de socioculturel sector
 • CAO PENSIOENTOEZEGGING Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2013 inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2012
 • CAO VORMING Collectieve arbeidovereenkomst van 11 juni 2013 over vorming
 • CAO van 14 december 2012 eindejaarspremie CAO van 14 december inzake de toekenning van een einjaarspremie
 • Baremastructuur
 • Barema's Loonbarema's sociaal cultureel werk vanaf 1 januari 2013 B1c-B1b-B1a-L1
 • Barema's Loonbarema's sociaal cultureel werk vanaf 1 januari 2013 B3-B2b-B2a-MV2
 • Barema's Loonbarema's sociaal cultureel werk vanaf 1 januari 2013 L4-A3-A2-A1
 • Definitieve CAO eindejaarpremie Definitieve Cao van 29 november 2011 eindejaarspremie bedrag
 • CAO van 8 maart 2006 CAO van 8 maart 2006 gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in het opbouwwerk
 • CAO 1 maart 2011 CAO van 1 maart 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel
 • CAO van 1 maart 2011 CAO van 1 maart 2011 tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaandszekerheid genaamd "sociaal fonds voor de "Socio-Culturele sector van de Vlaamse Gemeenshap tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler"
 • CAO van 1 maart 2011 CAO van 1 maart 2011 tot vaststelling van het percentage van de bijdrage voor het jaar 2011 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd"sociaal fonds voor Socio-Culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepalingen van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdrage voor het jaar 2011
 • CAO eindejaarspremie CAO arbeidsovereenkomst van 7 decmber 2010 betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie
 • CAO eindejaarspremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010 betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal cultureel werk.
 • CAO eindejaarspremie opbouwwerk CAO van 7 december 2010 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in het opbouwwerk
 • CAO woon-werkverkeer CAO van 5 december 2009 met betrekking tot woon-werkverkeer
 • CAO Vorming Collectieve Arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 over vorming
 • CAO loonvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003 tot vastlegging van de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel werk.
 • CAO extra verlof voor 35 tot 44-jarigen Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000 inzake toekenning van extra verlof voor werknemers in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar in de socioculturele sector.
 • CAO vrijstelling arbeidsprestaties oudere werknemers Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000 inzake vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers in de socioculturele sector.
 • CAO carenzdag Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000 inzake betaling van de carenzdag in de socioculturele sector.