Adres

Onze leden kunnen sowieso terecht bij elk kantoor van ABVV of ACOD. Heb je specifieke vragen als cultuurwerker inzake het kunstenaarsstatuut, jouw contracten of een probleem op het werk? Dan kan je een afspraak maken met een medewerker van de sector cultuur op de kantoren van ACOD in Antwerpen, Brussel of Gent.

ACOD Cultuur (bevoegd voor Vlaanderen)
Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel
Tel: +32(2)508 58 86

ACOD Cultuur Brussel &
CGSP Culture Bruxelles (bevoegd voor onze Brusselse leden)
Congresstraat 17-19, 1000 Brussel
Tel: +32(2)226 13 11

ACOD Antwerpen
Ommeganckstraat 47-49, 2018 Antwerpen
Tel: +32(3)213.69.20

ACOD Gent
Bagattenstraat 158, 9000 Gent
Tel: +32(9)269.93.33

ACOD VRT
Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel
Tel: +32(2)741.52.30

CGSP Culture Wallonne
Place Saint-Paul 9-11, 4000 Liège
Tél: +32(4)221.95.34

Het secretariaat, de secretarissen en de voorzitters staan ter beschikking van de leden. Ze overleggen met de medewerkers, de werkgevers, de overheid en internationale organisaties. In organisaties met meerdere leden zijn syndicale medewerkers actief die zich binnen de eigen werking inzetten voor méér fair practice. Ze zijn een aanspreekpunt voor alle medewerkers binnen die organisatie.

Locatie