Eindejaarspremie en syndicale premies niet vergeten?

Wie een jaar lang voltijds in dienst was, krijgt van de Vlaamse overheid 442,17 euro. Dit bedrag is overgemaakt aan jouw werkgever die dit in de maand december dient uit te betalen.

Wie in de loop van het jaar uit dienst ging, kreeg normaal op dat moment een premie-uitbetaling.

Werkte je minstens 65 dagen via een interimkantoor tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017? Dan heb je recht op een premie die 8,33% van je brutojaarloon bedraagt.

We ijveren er overigens voor dat wie minder dan 65 dagen werkte via interim in de toekomst ook een premie krijgt en dus niet langer gediscrimineerd wordt.