Pensioenen: de strijd moet verder gaan

Sinds het generatiepact in 2005 nam elke regering maatregelen om ons langer te doen werken voor minder pensioen. Maar deze regering wil nog een stap verder gaan door het invoeren van een “pensioen met punten”. Dat is een fundamentele hervorming die de pensioenafbraak automatiseert. Het pensioen zal niet meer opgebouwd worden in euro’s maar in punten. De waarde van die punten is onzeker tot het einde van je loopbaan. Straffer nog, ze zal afhangen van factoren zoals de begrotingstekorten en de levensverwachting. Factoren waarvan nu al voorspelbaar is dat ze de waarde van de punten naar beneden zullen trekken.

Bovendien krijg je pas drie jaar voor je pensioen te horen wanneer je genoeg punten verzameld hebt om met pensioen te kunnen. De onaanvaardbare pensioenleeftijd van 67 jaar wordt daardoor zelfs niet meer gegarandeerd. Het kan nóg later zijn. Terwijl alle poortjes van de vervroegde uitstap gesloten of zwaar afgestraft worden.


Dit is niet alleen een aanslag op het pensioen, maar bovendien ook op het systeem van sociaal overleg: toekomstig overleg en onderhandelingen over de pensioenen dreigen onmogelijk te worden door de invoering van deze automatische aanpassing van pensioenleeftijd en -bedrag.


Daarom vindt ACOD Cultuur dat het syndicaal verzet over dit punt moet doorgaan. Het nationaal gemeenschappelijk vakbondsfront heeft bewezen op heel korte tijd 40.000 mensen op straat te krijgen die rechtvaardige pensioenen van minimum 1500 euro, 75% van het loon en gefinancierd uit kapitaal belangrijk vinden.


Met onmiddellijk resultaat: minister van pensioenen Bacquelaine heeft de gesprekken over het pensioen op punten uitgesteld naar het voorjaar en premier Michel heeft gereageerd dat al onze argumenten gelogen zijn, natuurlijk zonder dit in de feiten te kunnen bewijzen. Dit toont aan dat er toch wel enige onrust is bij de regering waartoe dit protest kan leiden.


We mogen dus niet aflaten: de hervormingen zijn nu wat verder af, maar nog zeker niet afgevoerd of zelfs op de lange baan geschoven.


We vragen de vakbondsleiding met de andere vakbonden aan tafel te gaan zitten om een actieplan uit te werken. Een nieuwe nationale betoging eind januari, met meer voorbereidingstijd en dus een grotere mobilisatie, kan onze eisen de nodige kracht bij zetten.