Nieuws

Nieuw VIA akkoord voor de kunsten

Het nieuwe sociaal akkoord voor de muziek- en podiumkunsten voor de periode 2018-2020 is een feit. Na maanden onderhandelen en een bereikte consensus voor de zomer, werd het akkoord (voor paritair comité 304) op 1 oktober getekend door de sociale partners en cultuurminister Gatz. Vakbonden had er graag meer uitgehaald, maar we moesten op vraag van het kabinet voor de zomer afkloppen. Toch zijn we verheugd met de gemaakte afspraken die betrekking hebben op ruim 200 organisaties en waarbij er bijzondere aandacht is voor de precaire situatie van flexwerkers.

Lees meer
Lijst zware beroepen? Nee, bedankt!

Tijdens de zomervakantie is het dossier zware beroepen in de frigo beland en wellicht zal dat naast het dossier pensioen op punten in de vriezer terechtkomen. Verzet loont!

Lees meer
Grenslijn.be: kennisplatform inzake grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is jammer genoeg nog op te veel plaatsen aanwezig. Op school, in de sportclub, de jeugdbeweging, via de smartphone of de computer. De cultuursector is er extra vatbaar voor bijvoorbeeld omdat er veel met het lichaam wordt gewerkt of omdat de grens tussen werk en privé veel vager is vanwege het intensieve avond- en weekendwerk. www.grenslijn.be is een informatieve site die ons wil helpen om van onze werkvloer een veilige plek te maken waar respect en vertrouwen centraal staan.

Lees meer
Welke lijst ‘zware beroepen’?

Regering Michel maakt personeel openbare diensten tevreden met een dode mus.

Lees meer
Vertrouwelijkheidsbeleid ACOD

Met de nieuwe privacy-wetgeving is het van belang te benadrukken dat ACOD een strikt vertrouwelijkheidsbeleid hanteert. De vakorganisatie neemt uw privéleven immers heel ernstig en verwerkt uw persoonlijke informatie met zorg. Dit vertrouwelijkheidsbeleid geldt voor de ACOD en alle vakbondsactiviteiten van de ACOD.

Lees meer
Doorbraak artiestenstatuut!

De sociale partners verantwoordelijk voor film, audiovisuele kunsten, podiumkunsten en muziek bereikten op Goede Vrijdag een akkoord met minister Kris Peeters in een bijzonder complex dossier.

Lees meer
Update – werken met taakloon

Minister Kris Peeters feliciteerde de sociale partners met de voorgestelde korte termijn oplossing en stelt zijn vertrouwen in het uitwerken van een aantal lange termijn oplossingen. Eind maart zou de nieuwe regeling in voege kunnen zijn, met een overgangsperiode voor de nieuwe criteria.

Lees meer
Presentatie hoorzitting Kamer kunstenaarsstatuut

Op 30 januari bracht ACOD Culltuur (Robrecht Vanderbeeken) samen met LBC-NVK (Ine Hermans) een gezamenlijke presentatie op de hoorzitting in de Kamer over het kunstenaarsstatuut. We schetsten de context binnen dewelke over deze complexe materie nagedacht moet worden en bespraken een tiental aanbevelingen. Hierbij de integrale presentatie.

Lees meer
Eindejaarspremie en syndicale premies niet vergeten?

Werk je in de muziek- of theatersector? Je hebt recht op een eindejaarspremie als je een contract van minstens 4 maanden hebt, eveneens als je minstens 65 dagen via interim werkte. Ben je lid bij ons? Dan krijg je voor 2017 een premie van 65 euro, waarmee we uw lidgeld deels terugbetalen. Hopla! De ingediende attesten worden momenteel verwerkt.

Lees meer
RVA verstrengt gebruik ‘taakloon’

CGSP/ACOD reageert en werkt aan een oplossing.

Lees meer
<<<   12   >>>