Nieuws

Advocaat Fabre liegt

Strafpleiter Hans Rieder verklaarde in de Zevende dag dat de dansers binnen de organisatie Troubleyn nooit contact met het beleid of Jan Fabre hebben opgenomen. Dat is onjuist. Alleen al de voorbije maanden zijn er heel wat pogingen tot communicatie geweest, verbaal en schriftelijk. Dat weten de advocaten van Fabre ook. ACOD cultuur eist een rechtzetting.

Lees meer
Furia steunt vakbonden in strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

"Nu #MeToo terug is van nooit weggeweest kunnen vakbonden een nieuwe impuls geven aan structurele, afdwingbare maatregelen. Het zou alleszins een pluspunt zijn indien ze de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksisme volwaardig integreren en de verwevenheid ervan met traditionele vakbondsthema’s als gelijk loon, werkomstandigheden, veiligheid op het werk enz. erkennen." - check. Merci Furia!

Lees meer
#MeToo, Jan Fabre. Cultuurvakbonden solidair met de briefschrijvers

Ons devies als vakbond voor cultuurwerkers die ongewenst gedrag meemaken: "Wees overgevoelig voor zaken die al lang over hadden moeten zijn"

Lees meer
Handvest voor de Podiumkunstenaar wint Fair Practice Award

Aanvullend op de Ultimas, de Vlaamse cultuurprijzen, hebben ook de cultuurvakbonden een trofee in de aanbieding: een Fair Practice Award voor solidaire initiatieven. Want ook in rechtvaardigheid kan je een winnaar zijn. Voor 2017 gaat die naar de ondertekenaars van het ‘Handvest voor de Podiumkunstenaar’. Bravo!

Lees meer
Meer kunstenaars kiezen voor statuut zelfstandige, maar het aantal dat stopt stijgt nog sneller

Uit de jaarlijkse arbeidsmarktmonitor van het Sociaal Fonds Podiumkunsten blijkt dat steeds meer kunstenaars de gok wagen om als zelfstandige te beginnen, maar dat nog een groter aantal van hen ook weer stopt. Dat toont hoe een cultuurbeleid dat eenzijdig aanport tot 'meer ondernemerschap' faalt. Hoe dat zit, lees je in bijgevoegde tekst die verscheen op de nieuwe website van ons sociaal fonds. Het advies van de sociale partners aan de minister (naast een verhoging van de middelen): houd bij het toekennen van subsidies rekening met een afdoende financiering van de personeelskost en volg de besteding ervan ook op.

Lees meer
Ik stem links, jij ook?

Een groeiende groep van jonge ABVV syndicalisten komt in aanloop van de verkiezingen met een belangrijke oproep: “Wanneer links in z'n geheel sterker staat, kunnen we linkse ideeën weer bovenaan de agenda zetten. Zo kunnen Sp.a, PVDA en Groen terrein winnen op rechts. Als ABVV-syndicalisten zeggen wij daarom: voor een warme en sociale toekomst, stem sociaal, stem solidair, stem links.” Ze slaan de nagel op de kop.

Lees meer
Bijklusbeleid? Houtworm in de sociale zekerheid

Bijklussen een onschuldig extraatje? Geenszins, vinden Robrecht Vanderbeeken (ACOD) en Jan-Piet Bauwens (BBTK). De wet zet de deur open voor sociale afbraak. Met de verkiezingen in het vooruitzicht voert N-VA vandaag oppositie tegen haar eigen beleid. De nieuwe bijkluswet leidt tot jobafbraak en dat is de schuld van Open Vld, klinkt het. Die kritiek rammelt, zoals de wetgeving zelf. Toeval?

Lees meer
De verloskunde van Milo Rau in Gent

Je moet het maar doen. Nog voor hij aan de slag is, heeft regisseur Milo Rau met voorbereidende initiatieven al meer debat losgemaakt dan met zijn werk zelf. Hij zet als nieuwkomer experimenterend de ramen en deuren open, en dat is welkom. Rau krijgt in de media veel tegenwind, dus nemen we het graag eens voor hem op.

Nee leren zeggen?

Eén op vier vrouwen in de cultuursector is het voorbije jaar slachtoffer geweest van een ongewenste fysieke of seksuele toenadering op het werk, zo blijkt uit onderzoek dat minister Sven Gatz gisteren bekendmaakte. Een actieplan voorziet in onder meer een meldpunt, een ombudsman- of vrouw, een sensibiliseringscampagne en de opleiding van vertrouwenspersonen. Belangrijke stappen, maar de uitdaging blijft om structurele veranderingen te realiseren en die ook te verankeren in de nodige regelgeving.

Lees meer
Feedback van de vakbonden op het voorstel van de Acteursgilde e.a.

De Acteursgilde en het managementbureau Artist United leggen een aantal concrete voorstellen op tafel aangaande de werkloosheidsregelgeving voor kunstenaars. Vervolgens zochten zij een bondgenootschap met een aantal organisaties die de voorstellen mee onderschrijven. ACOD, ACV en ACLVB gaan er graag vanuit dat deze voorstellen vanuit de allerbeste intenties zijn opgesteld. Los van een aantal vage aspecten en een zeer vereenvoudigde weergave van de regelgeving valt het wel op dat deze voorstellen uitgewerkt zijn op maat van – of als het onbewust is: toch ten goede komen aan – één bepaalde groep (uitvoerende) kunstenaars, met name de acteurs. Meer bepaald de acteurs die reeds een lopende praktijk hebben. Hierbij onze feedback.

Lees meer
<<<   12345   >>>